Ondertekenen bankrekening

Deze week is het rekeningnummer geactiveerd voor onze stichting. We bedanken de Rabobank voor het openen van de bankrekening en de goede service. Met het ondertekenen van het contract kan het doneren beginnen! NL67 RABO 0366 1622 09 tnv Stichting In Duel met MS BIC nummer: RABONL2U