BELEIDSPLAN

&

JAARVERSLAG

Inzicht in onze doelstelling

Toelichting

  • De doelstelling en te verrichten werkzaamheden 
  • De wijze van werving van inkomsten
  • Het beheer en de besteding van het vermogen