Contact

Voor meer informatie

Mail

stichtinginduelmetms@gmail.com

Adres

Spoorstraat 13
9989 BP Warffum

Aanmelden als patiënt

Voorwaarden voor nieuwe aanmeldingen van stichting In duel met MS, om in aanmerking te komen voor (een deel) financiële middelen t.b.v. de behandeling.

 

  • Er is een diagnose MS gesteld, welke aangetoond kan worden.
  • Er is contact geweest met een erkend behandelend arts die de stamceltransplantatie kan beoordelen en behandelen. Graag zouden wij aantoonbaar de gegevens ontvangen waarbij de arts heeft aangegeven dat de eerste fase van de behandeling gestart mag worden.
  • Inspanningsverplichting: Er is sprake van een inspanningsverplichting om financiële middelen in te zamelen. Hierbij kan de stichting ondersteunen.
  • Op basis van bovenstaande criteria bepaalt het bestuur welke aanvragen in behandeling worden genomen en welke financiële ondersteuning gegeven wordt.

 

Aandachtspunten hierbij zijn:

Privacy! We verwachten geen inzage in een medisch dossier, wel zien wij graag de contacten welke er zijn gelegd met de behandelend arts en tevens de uitnodiging voor de eerste fase van de behandeling.