Info HSCT

aHSCT of HSCT betekent autologe Hematopoiëtische Stamceltransplantatie.                  

Eenvoudig gezegd: bij deze behandeling worden stamcellen van de patiënt zelf gebruikt om een nieuw afweersysteem op te bouwen.                                                                                 

In Nederland wordt onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van stamceltherapie, maar voor MS is een behandeling nog niet beschikbaar, wel voor bijv. leukemie. Voor deze therapie is men op het buitenland aangewezen.                                                       

Stamcellen die aanwezig zijn in het bloed en het beenmerg zijn belangrijk voor het herstellen van schade in het menselijk lichaam. HSCT gebruikt deze stamcellen om het immuunsysteem opnieuw op te bouwen, maar kan niet de reeds ontstane schade herstellen.

In het kort bestaat een HSCT uit drie stappen.

  • Allereerst worden lichaamseigen stamcellen gewonnen en ingevroren.
  • In de tweede fase krijgt de patiënt chemotherapie waarbij het afweersysteem wordt vernietigd.
  • Tenslotte krijgt de patiënt de ontdooide stamcellen terug en wordt het immuunsysteem weer opgebouwd.

 

Voordat een behandeling wordt begonnen, stellen artsen bepaalde voorwaarden waaraan de patiënt moet voldoen. Bij acceptatie is het zaak voldoende voorbereidingstijd te nemen om een succesvolle start met de therapie te kunnen maken. Men kan denken aan het stoppen met MS-remmende medicijnen, gebitsverzorging en het invriezen van eicellen vanwege kans op onvruchtbaarheid. De duur van deze “wash-out periode” zal per patiënt verschillen.

De inhoud van de HSCT-behandeling kan per land variëren, maar in hoofdlijnen komt het neer op de drie stappen die hiervoor zijn beschreven. Bekijk het voorbeeld van de opbouw en behandeling die een patiënt in Moskou onderging.