Waar staan wij voor?

De Stichting In duel met MS is opgericht door mensen die vinden dat geld geen belemmering mag zijn om een aHSCT (stamceltherapie) behandeling te ondergaan in het buitenland wanneer je daar als patiënt met MS voor in aanmerking komt.
Een behandeling kost al gauw zo`n 60.000 euro voor 1 patiënt. Dit kan variëren per patiënt en per behandeling.
Stichting in Duel met MS biedt MS patiënten waar mogelijk financiële hulp om een stamceltransplantatie te realiseren.
Ons streven is MS patiënten de mogelijkheid te bieden om een stamceltherapie te ondergaan.

Op dit moment is het nog onmogelijk deze behandeling in Nederland te volgen; ze wordt daarom niet vergoed door zorgverzekeraars in Nederland.
MS is een auto-immuunziekte, waarvan je niet kunt genezen. Wel kun je de ziekte stop zetten door een stamceltransplantatie in bijvoorbeeld Rusland, Finland, China of de VS. Helaas is de aHSCT behandeling in Nederland nog in onderzoeksfase waardoor het een kostbare therapie is die voor veel mensen niet zomaar op te brengen is. Door deze stichting willen we het MS patiënten mogelijk maken om in aanmerking te komen voor een stamceltherapie. Tijd is geboden bij MS patiënten; zoals hierboven staat beschreven kan de stamceltherapie alleen maar de ziekte MS stopzetten, alle schade die al ontstaan is wordt niet weggenomen.

Aanmelden

Ms patiënten kunnen zich aanmelden via onze aanmeldmail knop. (zie ook Contact)

Voorwaarden voor nieuwe aanmeldingen van stichting In duel met MS, om in aanmerking te komen voor financiële middelen t.b.v. de behandeling.

  • Er is een diagnose MS gesteld, die aangetoond kan worden.
  • Er is contact geweest met een erkend behandelend arts die de stamceltransplantatie kan beoordelen en behandelen. Graag zouden wij aantoonbaar de gegevens ontvangen waarbij de arts heeft aangegeven dat de eerste fase van de behandeling gestart mag worden.
  • Inspanningsverplichting: Er is sprake van een inspanningsverplichting om financiële middelen in te zamelen. Hierbij kan de stichting ondersteunen.
  • Op basis van bovenstaande criteria bepaalt het bestuur welke aanvragen in behandeling worden genomen en welke financiële ondersteuning gegeven wordt.

 

Aandachtspunten hierbij zijn:

Privacy! We verwachten geen inzage in een medisch dossier, wel zien wij graag de contacten die er zijn gelegd met de behandelend arts en tevens de uitnodiging voor de eerste fase van de behandeling.