Weer een stapje verder…

Op 12 april heeft de Belastingdienst een positief besluit genomen over  de ANBI status van de stichting. Een ANBI is een algemeen nut beogende instellingen. Nadat aan een groot aantal voorwaarden is voldaan, heeft de Belastingdienst onze stichting de ANBI-status verleend. De regels waaraan een ANBI moet voldoen worden op de website van de Belastingdienst uitgelegd. Een ANBI heeft belastingvoordelen waarvan de belangrijkste is dat donateurs hun giften (bijv. een schenking) mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Deel deze blog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email