Wat doen we?

De Stichting In duel met MS is opgericht op 28 december 2020.

Ons streven is MS patiënten de mogelijkheid bieden om een stamceltherapie te ondergaan, die nog niet erkend is in Nederland.  MS is een auto-immuunziekte; hiervan kun je niet genezen. Wel kun je de ziekte stopzetten door een stamceltransplantatie in bijv. Rusland, Finland, China of de Verenigde Staten. Helaas zijn deze therapieën nog niet in Nederland voldoende uitgetest waardoor het een kostbare therapie is die voor veel mensen niet zomaar op te brengen is.

Door deze stichting willen we het voor MS patiënten mogelijk maken om in aanmerking te komen voor een stamceltherapie.

Tijd is geboden bij MS patiënten; zoals hierboven staat beschreven kan de stamceltherapie alleen maar de ziekte MS stopzetten, niet genezen. Alle schade die al ontstaan is wordt niet weggenomen.

Stichting in Duel met MS helpt MS patiënten een stamceltransplantatie financieel mogelijk te maken.